Ψυχική Υγεία Παιδιών, Εφήβων & Νέων

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η οικονομική και η συνακόλουθη κοινωνική κρίση αποτελούν δυνητικούς παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση και την ανάπτυξη ψυχιατρικών συμπτωμάτων σε όλο τον πληθυσμό και ότι, σε καιρούς κρίσης, πλήττονται πρωτίστως τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση προγράμματος με σκοπό τη βελτίωση της ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων και νέων, είναι ένας τομέας που αξίζει της προσοχής και της υποστήριξής του. Πιο συγκεκριμένα, το Ίδρυμα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη διαταραχών ψυχικής υγείας, όπως παιδιά μεταναστών, παιδιά των οποίων οι γονείς πάσχουν από σοβαρές ψυχικές ασθένειες, παιδιά που έχουν εκτεθεί σε ενδοοικογενειακή βία και παιδιά από οικογένειες που έχουν επηρεαστεί από την οικονομικό-κοινωνική κρίση, οδηγώντας έτσι στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου Προγράμματος.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος συμμετέχουν οκτώ οργανισμοί για την υλοποίηση δώδεκα προγραμμάτων και παρεμβάσεων, με διάρκεια από ένα έως και τρία χρόνια. Στους τομείς δράσης του Προγράμματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προαγωγή της ψυχικής υγείας βρεφών και νηπίων, η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, προγράμματα για παιδιά μεταναστών, καθώς και προγράμματα που αποσκοπούν στην πρόληψη των διαταραχών πρόσληψης τροφής. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι υπεύθυνα για την επιστημονική αξιολόγηση και τον συντονισμό όλων των προγραμμάτων.