Πρόγραμμα SNF Paideia στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προσπαθεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη και της προώθησης του πολιτισμένου διαλόγου, με την πεποίθηση ότι αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας.

Τον Μάρτιο του 2019, το ΙΣΝ αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά συνολικού ύψους $6 εκατομμυρίων στο University of Pennsylvania (Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια) για την ίδρυση ενός πρότυπου προγράμματος, με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ανθρώπων και πολιτών. Το Paideia Program δημιουργήθηκε με έμπνευση από την Αρχαία Ελλάδα και τον αρχαίο ελληνικό ορισμό της παιδείας, που ήταν ταυτισμένος με την εκπαίδευση των ανθρώπων για να εξελιχθούν σε υπεύθυνους πολίτες.

Το πενταετές πιλοτικό πρόγραμμα που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, «χτίζει» πάνω στη φιλοσοφία και παράδοση χρόνων του Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας υφιστάμενους πόρους και προγράμματα, για να προσφέρει ένα ολιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ηθικών αξιών των φοιτητών. Το πρόγραμμα αποτελείται από ακαδημαϊκά μαθήματα, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών των δώδεκα σχολών του University of Pennsylvania, και μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το Paideia Program του ΙΣΝ. Ο συνδυασμός μαθημάτων από διαφορετικούς τομείς, έχει σκοπό να καλλιεργήσει περαιτέρω στους φοιτητές την πολιτική συνείδησή τους, ενώ, παράλληλα, μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες ηγεσίας. Το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνεται από εκδηλώσεις και συζητήσεις που επιχειρούν να προσεγγίσουν επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα.

Το Πανεπιστήμιο προσδοκά ότι το πρόγραμμα θα καταφέρει να επηρεάσει θετικά ένα σημαντικό ποσοστό από το σύνολο των 10.000 προπτυχιακών φοιτητών του, καθώς και ανθρώπους εκτός της φοιτητικής κοινότητας. Σε αυτή την προσπάθεια για ενίσχυση της πολιτικής συνείδησης και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, το SNF Paideia Program βρίσκει συνοδοιπόρο το SNF Agora Institute στο Johns Hopkins University.

O Ακαδημαϊκός Διευθυντής και η Εκτελεστική Διευθύντρια του Προγράμματος ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 2019.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, έχει δηλώσει: «Έχει ιδιαίτερη σημασία στις ημέρες μας να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της Παιδείας, με σκοπό την εκπαίδευση των νέων προκειμένου να εξελιχθούν όχι απλώς σε επιτυχημένους επαγγελματίες, αλλά και σε ενεργούς πολίτες, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους μέσα στην κοινωνία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νέα μας συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, και με την προοπτική της εκπαίδευσης πολιτών που θα συνεισφέρουν – και θα πιστέψουν – σε μία δίκαιη και ακμάζουσα δημοκρατία»

Σχετικό: Συνέντευξη με τον Ακαδημαϊκο Διευθυντή του Προγράμματος Paideia – ΙΣΝ Michael X. Delli Carpini