Ενίσχυση Κέντρων Προστασίας Οικογένειας

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Παιδιού & Οικογένειας έχει σαν στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών που διαμένουν σε αυτά τα Ιδρύματα. Τα Ιδρύματα φιλοξενούν ορφανά και εγκαταλειμμένα παιδιά, παιδιά των οποίων οι γονείς πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή έχουν κάποια αναπηρία, παιδιά που προέρχονται από οικογενειακό περιβάλλον με εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καθώς επίσης και παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους έπειτα από εισαγγελική εντολή. Σκοπός των ιδρυμάτων είναι η περίθαλψη, μόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση των φιλοξενούμενων παιδιών.