Εκπαίδευση στις Φυλακές

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευση στις Φυλακές, ενισχύονται σχολεία σε  φυλακές της Ελλάδας, με στόχο την αγορά τεχνολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και έντυπου υλικού. Τα Σχολεία στις Φυλακές προσφέρουν στους κρατούμενους την ευκαιρία όχι μόνο να αποκτήσουν μόρφωση, αλλά κυρίως να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να πιστέψουν στις ικανότητές τους και να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Η στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας και της εξέλιξης των σχολείων αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχιση του έργου τους και η βελτίωση της ποιότητας της παιδείας που προσφέρεται στους κρατούμενους.