Αναμόρφωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παίδων

To Πρόγραμμα Aναμόρφωσης Μονάδων Ενταντικής Θεραπείας Παίδων περιλάμβανε επισκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Νεογνών σε ολόκληρη την Ελλάδα.