ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ

Πέρα από τις μεγάλης κλίμακας πρωτοβουλίες, το ΙΣΝ αναλαμβάνει κατά καιρούς μικρότερης εμβέλειας πρωτοβουλίες μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δωρεών, ωφελώντας περισσότερους ανθρώπους, μέσα από την συνεργασία ποικίλων φορέων.