ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Σημαντική σημείωση: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν τρίτο φορέα, οργανισμό, εταιρία ή φυσικό πρόσωπο να συνδράμει στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιώνοντας ή όχι αμοιβή. Η υποβολή αιτήσεων από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίες αξιολογούνται από το Ίδρυμα και σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον παρόντα ιστότοπο, είναι δωρεάν. Εάν έλθει εις γνώση σας ανάλογη δράση από φορείς, οργανισμούς, εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα που διατείνονται ότι λειτουργούν ως μεσάζοντες, παρακαλούμε ειδοποιήστε μας άμεσα. 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι κοινωφελής οργανισμός και πραγματοποιεί δωρεές αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας.

Το ΙΣΝ δεν ζητά ούτε δέχεται δωρεές από φυσικά πρόσωπα, εταιρίες ή άλλους οργανισμούς. Επιπλέον, το ΙΣΝ δεν πραγματοποιεί δωρεές και δεν παρέχει υποτροφίες σε μεμονωμένα πρόσωπα, τα οποία όμως ενισχύονται μέσα από τις πολλές δράσεις και προγράμματα των κοινωφελών οργανισμών που υποστηρίζει. Για να προσφέρετε ενίσχυση προς οποιονδήποτε από τους δωρεοδόχους οργανισμούς του ΙΣΝ, ή για να αιτηθείτε στήριξης από τα προγράμματα που υλοποιούν δωρεοδόχοι του ΙΣΝ, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τους οργανισμούς.

Όλοι οι αιτούντες οργανισμοί παρακαλούνται να υποβάλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Αιτήματος. Το Ίδρυμα δέχεται αιτήσεις για δωρεές καθόλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίες αξιολογούνται από το Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών. Όλοι οι αιτούντες οργανισμοί λαμβάνουν γραπτή απάντηση. Στόχος του ΙΣΝ είναι να ολοκληρώνει τη διαδικασία αξιολόγησης κάθε αιτήματος για δωρεά μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής αυτού. Στις περιπτώσεις αιτημάτων που απαιτείται περισσότερος χρόνος αξιολόγησης, το χρονοδιάγραμμα αυτό ενδέχεται να τροποποιείται, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του αιτούντος οργανισμού και του ΙΣΝ.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν είναι σε θέση να εξετάσει νέο αίτημα δωρεάς από τον ίδιο οργανισμό, προτού παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την τελευταία υποβολή αιτήματος.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπέγραψε πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Δημοκρατία για την υλοποίηση της σημαντικής, πολυδιάστατης και μακροχρόνιας δωρεάς του ΙΣΝ στον τομέα της Υγείας, με τίτλο «Στηρίζοντας την Υγεία στην Ελλάδα». Στο επόμενο διάστημα, το ΙΣΝ θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση αυτού του σύνθετου, εκτενούς έργου και, ενώ θα συνεχίσει να αξιολογεί αιτήματα από οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα, θα είναι σε θέση να εγκρίνει άλλες δωρεές  μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Οι αιτήσεις για δωρεές από οργανισμούς στην Ελλάδα αξιολογούνται από το:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών
Βασ. Σοφίας 86Α
11528 Αθήνα

Οι αιτήσεις για δωρεές από οργανισμούς στην Ευρώπη (εκτός Ελλάδος) και την Αφρική αξιολογούνται από το:

FSN S.A.M.
Programs Department
George V
14 Avenue de Grande Bretagne
MC 98000
Monaco

Οι αιτήσεις για δωρεές από οργανισμούς στην Αμερική, την Ασία και την Αυστραλία αξιολογούνται από το:

SNF USA, Inc.
Programs Department
645 Madison Avenue
Suite 2200
New York, NY 10022
U.S.A.