Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Προσφέροντας Δεύτερη Ευκαιρία σε Αριστούχους Έλληνες Ερευνητές

24 Σεπ, 2019
Όταν μία ερευνητική πρόταση ενός Έλληνα ερευνητή βαθμολογείται με άριστα από το European Research Council δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
Ωστόσο, παρά το αναμφισβήτητο υψηλό επίπεδό τους δεν έχουν όλες οι προτάσεις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση λόγω περιορισμένου διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τη συνθήκη αυτή προσπαθεί να αντιστρέψει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔΕ.Κ), πραγματοποιώντας δωρεά συνολικού ύψους €10 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω κοινής προσπάθειας των δύο οργανισμών δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία στους Έλληνες ερευνητές των οποίων οι προτάσεις έλαβαν βαθμολογία Α σε δράσεις του ΕRC αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Mέσω του νέου αυτού προγράμματος οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ξανά τις προτάσεις τους και να διεκδικήσουν χρηματοδότηση ύψους έως και €250.000.

Η σύμπραξη του ΙΣΝ και του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας, έχοντας ως κοινό σκοπό την ενίσχυση της έρευνας και του εξαίρετου επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την αναστροφή του φαινομένου εκροής σπουδαίων Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Η εν λόγω δωρεά έρχεται σε συνέχεια της Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων και εντάσσεται σε μία ευρύτερη προσπάθεια του ΙΣΝ να συμβάλει στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων λαμβάνει χώρα από τις 23 Σεπτεμβρίου ως τις 14 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εδώ.