Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Περιορίζοντας την Αεργία των Νέων στην Ιταλία

29 Ιουλ, 2019
Περίπου ένα τέταρτο των νέων στην Ιταλία δεν σπουδάζει και δεν έχει δουλειά, καθιστώντας την μία από τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά αεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το κοινωνικό κόστος –τώρα αλλά και στο μέλλον– είναι εμφανές.

Προκειμένου να δώσει λύσεις, ο οργανισμός Mission Bambini εντόπισε καταρχάς το πρόβλημα στη μεταβατική περίοδο ανάμεσα στην ολοκλήρωση των σπουδών και την επαγγελματική αποκατάσταση που οδηγεί πολλούς νέους στην αεργία.

Με τη στοχευμένη υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Mission Bambini θα προσφέρει ολοκληρωμένη στήριξη σε πέντε νέους ανθρώπους μεταξύ 17 έως 25 ετών που ζουν στη Νότια Ιταλία. Η ενίσχυση περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη, ομαδική και ατομική καθοδήγηση, βοήθεια για την εξασφάλιση στέγης, επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση, με σκοπό την διασφάλιση της σταδιοδρομίας των συμμετεχόντων στο μέλλον.

Ο οργανισμός Mission Bambini έχει σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης παιδιών και νέων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιταλία μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στη χώρα, το 2008.