Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης Δωρεάς για την Υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ

15 Νοε, 2019
Η κύρωση της τροποποίησης εντάσσει στην Πρωτοβουλία για την Υγεία τη δημιουργία του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ και εγκρίνει σειρά νέων δωρεών.
Την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019, κυρώθηκε με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων η τροποποίηση της Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), για την υλοποίηση έργων υποδομών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης, που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ. Σκοπός της τροποποίησης είναι η αποτύπωση των σχετικών εξελίξεων, όπως έχουν διαμορφωθεί το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς, στις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Η κύρωση της τροποποίησης της Σύμβασης Δωρεάς αποτελεί κομβικό σημείο στην εξέλιξη υλοποίησης της πρωτοβουλίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την άρτια συνεργασία μεταξύ του ΙΣΝ και του ΕΔ, η οποία από την ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας το 2017 έως σήμερα, κυλά ομαλά και απρόσκοπτα σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Η τροποποίηση της Σύμβασης Δωρεάς περιλαμβάνει την ένταξη νέων έργων, καθώς και τη βελτίωση των υφιστάμενων, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του συνολικού αρχικού κόστους υλοποίησης της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου από το ΙΣΝ και το οποίο αναμένεται να υπερβεί το ποσό των $450 εκατομμυρίων (€400 εκατομμυρίων).  

Αναλυτικότερα, στην τροποποίηση της Σύμβασης Δωρεάς προβλέπονται τα εξής:

>Ένταξη του Έργου Σχεδιασμού, Κατασκευής και Εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης και πολυδιάστατης πρωτοβουλίας του ΙΣΝ, η οποία αποσκοπεί στην αναγέννηση του νομού Λακωνίας. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ θα αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano, με το αρχιτεκτονικό γραφείο του Renzo Piano Building Workshop (RPBW), ο οποίος έχει σχεδιάσει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Ο ίδιος έχει αναλάβει, επίσης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, τον σχεδιασμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ και του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ. Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτες τον Φεβρουάριο του 2025.

> Σχεδιασμός & Κατασκευή Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης & Ελικοδρομίου του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ

Η τροποποίηση της Σύμβασης Δωρεάς επικυρώνει την απόφαση για τη δημιουργία τόσο ελικοδρομίου για τις αερομεταφορές ασθενών, όσο και υπαίθριου χώρου στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και των νοσηλευόμενων του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, σε γειτνιάζον με το Νοσοκομείο ακίνητο. Το έργο κατασκευής και εξοπλισμού του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο Παιδιατρικό Νοσοκομείο εκτός Αθηνών, προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία και κατ’ επέκταση στους Έλληνες πολίτες τον Οκτώβριο του 2024.

> Έγκριση Νέων Δωρεών για την Ενίσχυση του Νοσηλευτικού Τομέα & Εξαίρεση του Έργου Μεταφοράς Έδρας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ σε Κτίριο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός
Τον Δεκέμβριο 2018, παρά τις προσπάθειες εκ μέρους του ΙΣΝ για την εξεύρεση μίας κοινώς αποδεκτής λύσης, αποφασίστηκε η ακύρωση της δωρεάς για τη δημιουργία νέου κτιρίου που θα λειτουργούσε ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σε εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, λόγω αντιδράσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, το ΙΣΝ, με γνώμονα τις άμεσες και ουσιαστικές ανάγκες ενίσχυσης του νοσηλευτικού τομέα στην Ελλάδα, ενέκρινε δύο νέες δωρεές, προς το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και της Επαγγελματικής Σχολής Βοηθών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Στην τροποποίηση της Σύμβασης αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, οι σχετικές εξελίξεις, νέες συνθήκες και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών.

>Αεροδιακομιδές ΕΚΑΒ: Προμήθεια νέων Ελικοπτέρων
Σε συνέχεια συζητήσεων του ΙΣΝ με το ΕΔ, για την αναβάθμιση των αερομεταφορών του ΕΚΑΒ, προκρίθηκε ως καταλληλότερη λύση η προμήθεια δύο νέων ελικοπτέρων, αντί της συντήρησης των υφισταμένων, που αποτελούσε μαζί με την προμήθεια δύο νέων αεροπλάνων την αρχική πρόταση. Η κύρωση της τροποποίησης της Σύμβασης εκφράζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς και τη δέσμευση του ΕΔ να αναλάβει τη συντήρηση των τεσσάρων εναέριων μέσων. Τα δύο νέα αεροπλάνα και δύο νέα ελικόπτερα προβλέπεται να παραδοθούν στο ΕΔ και στους Έλληνες πολίτες τον Μάρτιο του 2021.

>Καθορισμός Καταληκτικής Ημερομηνίας για την Κύρωση Επιμέρους Συμβάσεων

Στο πλαίσιο της καλής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ του ΙΣΝ και του ΕΔ και με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων, αποφασίστηκε από κοινού να τεθούν σαφή χρονοδιαγράμματα για την κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεών που δεν έχουν κυρωθεί ακόμη με νόμο. Συγκεκριμένα, στην τροποποίηση της Σύμβασης Δωρεάς ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019 ως καταληκτική ημερομηνία ωρίμανσης και κύρωσης των τεσσάρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του τραύματος που απευθύνονται σε φοιτητές Ιατρικής, φοιτητές Νοσηλευτικής, ιατρούς και διασώστες του ΕΚΑΒ αντίστοιχα, του εκπαιδευτικού προγράμματος για χειρουργούς με τη χρήση προσομοιωτών λαπαροσκοπικής χειρουργικής και αρθροσκοπήσεων, καθώς και του εκπαιδευτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Η αδυναμία κύρωσης*, από πλευράς του ΕΔ, των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας θα έχει ως αποτέλεσμα, όπως έχει συμφωνηθεί από κοινού, την εξαίρεσή τους από την Πρωτοβουλία για την Υγεία.

Όσον αφορά στα έργα κατασκευής, σχεδιασμού και εξοπλισμού των νοσοκομείων, οι καταληκτικές ημερομηνίες κύρωσης είναι οι εξής:

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ: 31η Ιανουαρίου 2020

Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης IΣΝ: 31η Μαΐου 2020

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ: 30η Νοεμβρίου 2020
 
*Υπενθυμίζεται ότι η ακύρωση του προγράμματος αντιμετώπισης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων είχε αποφασιστεί στα μέσα Απριλίου, λόγω αιτιών που αναλύονται εκτενώς στην 4η Τακτική Ενημέρωση Προόδου Εργασιών. Ωστόσο, κατόπιν συζητήσεων μεταξύ του ΙΣΝ και του ΕΔ, οι οποίες βασίστηκαν στην αναμφισβήτητη πραγματικότητα των ιδιαίτερα σοβαρών συνεπειών των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων για τη δημόσια υγεία, αποφασίστηκε η επανεξέταση και η προσπάθεια για διατήρηση του προγράμματος στην Πρωτοβουλία για την Υγεία.

Λίγα λόγια για την Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ

Υπενθυμίζεται ότι η Πρωτοβουλία για την Υγεία, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου από το ΙΣΝ, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με σκοπό την ενίσχυση του Δημόσιου Τομέα Υγείας στην Ελλάδα, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα $450 εκατομμυρίων (€400 εκατομμυρίων). Η Πρωτοβουλία για την Υγεία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ, του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ και του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ, όπως επίσης την ενίσχυση των Νοσηλευτικών Σχολών του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών του ΕΚΠΑ. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και ειδικού ιατρικού εξοπλισμού σε δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας, η προμήθεια δύο νέων ελικοπτέρων και δύο νέων αεροπλάνων για τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και του τραύματος.

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία έρχεται σε συνέχεια δωρεών του ΙΣΝ για την ενίσχυση του τομέα Υγείας στην Ελλάδα, συνολικού ύψους άνω των $145 εκατομμυρίων (€125 εκατομμυρίων), όπως ενδεικτικά της δωρεάς προς το ΕΚΑΒ για την προμήθεια 143 ασθενοφόρων οχημάτων και της δωρεάς για την προμήθεια και εγκατάσταση δέκα γραμμικών επιταχυντών σε επτά δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Επιπλέον, σημαντικό αντίκτυπο έχει η πρωτοβουλία του ΙΣΝ, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Αναγέννηση και Πρόοδος», για τη δημιουργία των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, οι οποίες προσφέρουν προγράμματα δωρεάν υγειονομικής φροντίδας σε κατοίκους νησιών και απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα.
Timeline Gr Banner