Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ξεκινούν οι Αιτήσεις Συμμετοχής για τον Δεύτερο Κύκλο του Προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

09 Νοε, 2018
Με την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους αγρότες να παρακολουθήσουν δωρεάν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης σε έξι διαφορετικές θεματικές του αγροδιατροφικού τομέα.

Το έργο, διάρκειας τριών ετών, υλοποιείται από το Rutgers University-New Brunswick, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ) στη Θεσσαλονίκη, με δωρεά του ΙΣΝ, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ομάδα υλοποίησης του έργου πραγματοποιεί δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής σε επιλεγμένους υπο-κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα, με στόχο να προσφέρει σε υφιστάμενους και νέους αγρότες τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στη βελτίωση των μεθόδων καλλιέργειας καθώς και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Κατά τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του προγράμματος εκπαιδεύτηκαν 700 νέοι σε περισσότερες από 30 περιοχές της Ελλάδας.

Η δωρεά του ΙΣΝ για την υλοποίηση του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας του, με τίτλο «Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων» που έχει ως στόχο τη συμβολή στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.generationag.org