Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

65η Τακτική Συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου με το ΙΣΝ για το ΚΠΙΣΝ

30 Αυγ, 2016
Η 65η συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Σ.Ε.Ε.Δ.) με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Αυγούστου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η επικείμενη Ε.Σ.Ε.Ε.Δ. θα συνεδριάσει παρουσίαση τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, ενώ αυτή τη φορά, πέραν των μόνιμων μελών της Επιτροπής και των μελών του ΙΣΝ και του ΚΠΙΣΝ, θα συμμετάσχουν και όλοι οι αρμόδιοι για το έργο Υπουργοί.

Η Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 29 Ιουνίου 2007 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 64 μηνιαίες συνεδριάσεις. Σκοπός των συνεδριάσεων είναι να προωθούν την αποτελεσματική σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων στο έργο μερών, να διασφαλίσουν την επιτυχημένη παράδοση του ΚΠΙΣΝ στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και την εύρυθμη μελλοντική λειτουργία του έργου, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερώνονται συνολικά για την ανάπτυξη του έργου, να ανταλλάσσουν απόψεις και να διαχειρίζονται εγκαίρως θέματα που μπορεί να προκύπτουν σχετικά με τη λειτουργία του έργου.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εκτός από εκπροσώπους του ΙΣΝ και του ΚΠΙΣΝ, συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμβάλλουν στην υλοποίηση του ΚΠΙΣΝ και θα έχουν καίριο ρόλο στη μελλοντική λειτουργία του. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής:

- Γραφείο Πρωθυπουργού

- Υπουργείο Οικονομικών

- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

- Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

- Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

- Δήμος Καλλιθέας

- Εθνική Λυρική Σκηνή

- Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τακτική βάση έως και την επίσημη παράδοση του ΚΠΙΣΝ από το ΙΣΝ στο Ελληνικό Δημόσιο, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την αρχή του νέου έτους.