Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

20η Τακτική Συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία» του ΙΣΝ

31 Ιουλ, 2020
Την Πέμπτη, 30 Iουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 20η Συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία» του ΙΣΝ.

Η «Πρωτοβουλία για την Υγεία» περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση σειράς έργων υποδομών και εκπαίδευσης για την ενίσχυση του τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $400 εκατομμύρια.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και εκπρόσωποι του ΕΚΑΒ, του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, του Ευαγγελισμού, της εταιρείας Hill International που έχει αναλάβει το Project Management για τα έργα υποδομής, και του ΙΣΝ. Οι μηνιαίες συνεδριάσεις της Επιτροπής προωθούν την αποτελεσματική σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερώνονται για την ανάπτυξη του συνολικού έργου, να διαχειρίζονται εγκαίρως θέματα που μπορεί να προκύπτουν σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, και να ανταλλάσσουν ενημερώσεις, προβληματισμούς και προτάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, αντίστοιχα, Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου με το ΙΣΝ είχε συσταθεί και συνεδρίαζε τακτικά κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), μέχρι την παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, διασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία μεταξύ όλων των μερών.