Θερινό Πρόγραμμα Ερευνητικής Δημοσιογραφίας

Θερινό Πρόγραμμα Ερευνητικής Δημοσιογραφίας 

Κατά τη διάρκεια τριών εβδομάδων, οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν την δομή της ερευνητικής δημοσιογραφίας και θα μάθουν πως οι ιστορίες γεννιούνται, αναπτύσσονται και γράφονται. Οι σπουδαστές θα μάθουν να αναγνωρίζουν πότε ένα ρεπορτάζ θα πρέπει να αποτελεί μακροπρόθεσμο έργο, τις βασικές αρχές που θα πρέπει να ισχύουν για να ξεκινήσει ένα ρεπορτάζ, πως να ελέγχουν διαρκώς τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται κατά τη διάρκεια της έρευνας, πως να αλλάζουν κατεύθυνση αν αυτό επιτάσσει η έρευνα  και τις τεχνικές που χρειάζεται να ακολουθήσουν. Iδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα μέσα που είναι διαθέσιμα παγκοσμίως και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δημοσιογράφοι όταν θα κάνουν έρευνα σε τοπικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να προσέλθουν στα προγράμματα με τουλάχιστον μια ιδέα για ρεπορτάζ την οποία θέλουν να αναπτύξουν όταν επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους. Στη συνέχεια με τις τεχνικές που θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα μπορέσουν να αναπτύξουν και να εξελίξουν την ιδέα αυτή και να την παρουσιάσουν στους συμφοιτητές τους την τελευταία εβδομάδα του προγράμματος.  Τα μαθήματα περιλαμβάνουν την απόκτηση πληροφοριών από εξωτερικές πηγές, την ανάλυση δεδομένων και τρόπους οπτικοποίησης προκειμένου να γίνει το περιεχόμενο κατανοητό στο κοινό. Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές της ερευνητικής δημοσιογραφίας, που περιλαμβάνουν την απόκτηση και χρήση δημόσιων εγγράφων, τη χρήση οικονομικών δεδομένων, τεχνικές συνέντευξης, τη δόμηση της έρευνας, τη χρήση πολυμέσων, τη συγγραφή, τη προστασία πηγών, κανόνες δεοντολογίας και άλλα.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δημοσιογράφους οι οποίοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ, σε συντάκτες που διαχειρίζονται ομάδες και projects καθώς και σε καθηγητές που διδάσκουν ερευνητική δημοσιογραφία. 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι είναι σε θέση να δείξουν δείγματα δουλειάς που έχουν δημοσιευθεί ή παρουσιαστεί. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατέχουν προηγμένες δεξιότητες στο Excel και σε άλλα προγράμματα βάσης δεδομένων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της εκπαίδευσης στα δεδομένα. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 9 ως τις 27 Ιουλίου 2017

Συμπληρώστε και υποβάλετε την αίτησή σας εδώ