Σοφία Κορνάρου

Η Σοφία Κορνάρου είναι μέλος τoυ Τμήματος Επικοινωνίας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι κάτοχος πτυχίου BSc στις Πολιτικές Επιστήμες και τη Δημόσια Διοίκηση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού MSc στην Πολιτική και την Επικοινωνία (MSc Politics and Communications) από το London School of Economics and Political Science. Κατά την διάρκεια των σπουδών της, είχε συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής (internship) στον χώρο της εταιρικής επικοινωνίας,  καθώς και στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Πριν από την ένταξή της στην ομάδα του Ιδρύματος, το 2017, είχε εργαστεί σε ανεξάρτητο, μη κυβερνητικό οργανισμό που ασχολείται με την παρακολούθηση και την επικοινωνία του κοινοβουλευτικού έργου, μέσω της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας.