Πρόγραμμα Lede

Πρόγραμμα Lede 

Ένα εντατικό πρόγραμμα πιστοποίησης μεταπτυχιακού επιπέδου, το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξοπλίσει τους δημοσιογράφους με τις δεξιότητες πληροφορικής που απαιτούνται για τη μετατροπή των δεδομένων σε αφήγηση. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία στα δεδομένα ή την κωδικοποίηση, και προσφέρει μία ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα στις πρακτικές γνώσεις που χρησιμεύουν στον πραγματικό κόσμο, και στη θεωρία της επιστήμης των υπολογιστών που θα χρειαστούν οι υποψήφιοι προκειμένου να πάνε τις ικανότητες κωδικοποίησής τους ένα βήμα παραπέρα. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με συνεργασία της Σχολής Δημοσιογραφίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Columbia. Οι σπουδαστές θα μάθουν τα απαραίτητα, μέσα από την πρακτική εξάσκηση στα δεδομένα και στις τεχνολογίες δεδομένων, διδασκόμενοι στο κριτικό και δημιουργικό πλαίσιο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.  

Οι συμμετέχοντες εισάγονται στις βασικές αρχές της πληροφορικής, της ανάλυσης και της οπτικοποίησης δεδομένων, και αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες, και γνώσεις εργαλείων και γλωσσών προγραμματισμού, που συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Προγραμματισμός με χρήση Python και SQL
  • Απόκτηση πληροφοριών μέσω web scraping και APIs 
  • Επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων με τη χρήση αλγόριθμων και μηχανικής μάθησης
  • Αυτοματοποίηση εργασιών με τη χρήση του Cloud
  • Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων ως γραφικά του Adobe Illustrator και ως διαδραστικά διαδικτυακά γραφικά D3 

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους με σημαντικές, νέες αναλυτικές, ερευνητικές και δημοσιογραφικές δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης ένα χαρτοφυλάκιο με γραφήματα, τα οποία θα επιδεικνύουν τις νέες τους δεξιότητες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές με πτυχίο και υψηλές ακαδημαϊκές διακρίσεις καθώς και αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στη διαχείριση δεδομένων. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 17 Μαΐου ως τις 29 Αυγούστου 2017

Συμπληρώστε και υποβάλετε την αίτησή σας εδώ