Πάνος Βαζαίος

Ο Πάνος Βαζαίος είναι o Συντοντιστής Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και μέλος της ομάδας Διαχείρισης Δωρεών και εργάζεται στο γραφείο του ΙΣΝ στην Αθήνα. Ο Πάνος εντάχθηκε στην ομάδα του ΙΣΝ το 2012, και έχει εργαστεί σε projects που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, τις ιατρικές υποδομές, την εκπαίδευση των επαγγελματιών της υγείας, τον αθλητικό προγραμματισμό και τις εγκαταστάσεις. Πριν από το ΙΣΝ, ο Πάνος εργάστηκε στον τομέα των κατασκευών, όπου και ανέπτυσσε σχέδια για κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής, παρείχε αναλύσεις για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης, project management και εποπτείας για διάφορα έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα.