Παναγιώτης Ουφτσόγλου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Παναγιώτης Ουφτσόγλου

Ο Παναγιώτης Ουφτσόγλου εντάχθηκε στην ομάδα του Ιδρύματος το 2017, ως μέλος της του τμήματος της Πληροφορικής & Τεχνολογίας (Senior IT Officer). Πριν από το Ίδρυμα, ο Παναγιώτης εργάστηκε στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών, ως Διευθυντής Διαχείρισης Υπηρεσιών & Πληροφορικής, και έχει μακρά εμπειρία στην υποστήριξη των μεγάλων πελατών και των σύνθετων έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.