Νίκος Παταργιάς

Ο Νίκος Παταργιάς είναι Αν. Μέλος της ομάδας της οικονομικής διεύθυνσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στο Ίδρυμα, απασχολήθηκε στο τμήμα ελέγχων της Deloitte στην Ελλάδα, όπου και υπηρέτησε για επτά χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Deloitte, του ανατέθηκε μεγάλος αριθμός θεσμοθετημένων και φορολογικών ελέγχων που σχετίζονταν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Εργάστηκε επίσης για έναν χρόνο στην EFG Eurobank ως ρυθμιστής επιχειρησιακών πιστώσεων (credit line regulator) και για τέσσερα χρόνια ως λογιστής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακής επαγγελματικής επάρκειας από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδας (Σ.Ο.Ε.Λ.) καθώς και μεταπτυχιακού πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι πιστοποιημένος Ελεγκτής Διαφθοράς και Απάτης της Αμερικής (CFE), μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.