Νίκος Λιανός

Ο Νίκος εντάχθηκε στην ομάδα του Ιδρύματος το 2018, ως μέλος του τμήματος της Πληροφορικής. Πριν από το Ίδρυμα, ο Νίκος εργάστηκε σε διάφορες εμπορικές εταιρίες, κυρίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ως back office Senior Agent.