Λουκία Συνοδινού

Η Λουκία Συνοδινού είναι μέλος της Διεύθυνσης Δωρεών στο γραφείο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα. Πριν από την ένταξή της στο Ίδρυμα, εργάστηκε στον ελληνικό δημόσιο τομέα, καθώς και έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, επικεντρωμένο στην κοινωνική πρόνοια. Είναι κάτοχος πτυχίου BA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και MBA στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.