Λίνα Γιωτάκη

Η Λίνα Γιωτάκη είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις, μέλος ΔΣΑ και πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εντάχθηκε στο Νομικό Τμήμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το 2013 και ασχολείται με τα νομικά θέματα του Οργανισμού. Κατά την προηγούμενη εμπειρία της έχει ασχοληθεί με το αστικό και κατ’ εξοχήν με το δημόσιο δίκαιο ενώ εκπόνησε την πρακτική της άσκηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων). Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου από το ΑLBA Graduate Business School (MSc. In Business for Lawyers) ενώ κατέχει και πιστοποίηση DPO.