Κατερίνα Δρακοπούλου

Η Κατερίνα Δρακοπούλου εντάχθηκε στην Οικονομική Διεύθυνση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το 2021. Πριν από αυτό, η Κατερίνα εργάστηκε για επτά χρόνια ως Χρηματοοικονομική Αναλύτρια στη Citigroup UK και στη Eurobank. Έπειτα, στην HSBC Athens, όπου παρέμεινε για 13 χρόνια, ανέλαβε πολλαπλούς ρόλους στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, όπως Χρηματοοικονομικές Αναφορές, Προϋπολογισμό, Παρακολούθηση Ρευστότητας, Εσωτερικοί Έλεγχοι και Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, μεταξύ άλλων. Ο πιο πρόσφατος ρόλος της στην Ομάδα Οικονομικών της Intrum Hellas επικεντρώθηκε στις Οικονομικές Αναφορές και τον Προϋπολογισμό (Reporting & Planning). Είναι κάτοχος πτυχίου BSc στα Μαθηματικά και στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Sussex και μεταπτυχιακού MSc στα Οικονομικά και στις Επενδύσεις από το Πανεπιστήμιο Brunel.