Χάρις Δεσηνιώτη

Η Χάρις Δεσηνιώτη εντάχθηκε στην ομάδα του ΙΣΝ το 2012, και ασχολήθηκε με τις κοινωφελείς δραστηριότητες του Ιδρύματος στην Ευρώπη και την Αφρική. Το ακαδημαϊκό της υπόβαθρο είναι στον τομέα της Κοινωνιολογίας, ως κάτοχος πτυχίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου Master στις Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες, με ειδίκευση στη διαπραγμάτευση διεθνών έργων, από το Πανεπιστήμιο Paul-Valéry Montpellier 3 της Γαλλίας. Η Χάρις ήρθε στο Ίδρυμα αφού εργάστηκε για έξι χρόνια σε μη κερδοσκοπικούς και διεθνείς οργανισμούς (CLASP, BLIHR, EABIS, πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ), κατέχοντας διάφορες θέσεις στους τομείς της διοίκησης, της έρευνας, της επικοινωνίας και του project management, κυρίως στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Τα ελληνικά είναι η μητρική της γλώσσα, ωστόσο μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά και τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το business, την αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία ακμαζουσών κοινοτήτων.