Γιώργος Μιχαλακόπουλος

Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος είναι μέλος του Τεχνικού Τμήματος του ΙΣΝ, και εργάζεται στο γραφείο της Αθήνας. Έχει διατελέσει μέλος του Τεχνικού Τμήματος για σχεδόν δέκα χρόνια. Η επαγγελματική του εμπειρία, πριν από το ΙΣΝ, περιλαμβάνει εργασία στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, της διαχείρισης προϊόντων, του project management, και των πωλήσεων, καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Είναι κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ, κάτοχος μεταπτυχιακού MSc στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, και κάτοχος διδακτορικού PhD Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Brown University των ΗΠΑ.