Γιάννης Ζερβάκης

Ο Γιάννης είναι Υπεύθυνος Διαχείρισης Μεγάλων Δωρεών, και εργάζεται στο γραφείο του Ιδρύματος στην Αθήνα από το 2004. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις, τόσο στο Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών όσο και στο Τεχνικό Τμήμα. Η επαγγελματική του εμπειρία, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΙΣΝ, περιλαμβάνει θέσεις στους τομείς της διοίκησης και των τηλεπικοινωνιών. Είναι κάτοχος πτυχίου BS Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου και μεταπτυχιακού MSc στις Τηλεπικοινωνίες από το University of New Haven των ΗΠΑ.