Ελιάννα Κονιάλη

Η Ελιάννα εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος το 2019, ως μέλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δωρεών. Η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία της συμπεριλαμβάνει θέσεις στη χάραξη πολιτικής και στο σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων στα πεδία της διεθνούς ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών υποθέσεων, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Από το 2015 ως το 2019, εργάστηκε στην προσφυγική κρίση στην Ελλάδα, για τη UNICEF καθώς και για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στις οποίες ήταν επικεφαλής μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Προηγουμένως, εργάστηκε για χρόνια στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι και σε συμβουλευτικά project για τα Ηνωμένα Έθνη, με επίκεντρο ζητήματα αναφορικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης ασφάλειας, την ανοικοδόμηση της ειρήνης και τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πριν περάσει στον τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, η Ελιάννα εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα καθώς και στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004».

Είναι κάτοχος πτυχίου BA στην Πολιτική, τα Οικονομικά και τη Φιλοσοφία (Politics, Philosophy & Economics - PPE) από το Πανεπιστήμιο του York στο Ηνωμένο Βασίλειο, και κάτοχος Master in Public Affairs (MPA) από το L'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po Paris, με ειδίκευση σε «Human Security» και «Economic & Territorial Development».