Ελένη Αγουρίδη - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελένη Αγουρίδη

Η Ελένη Αγουρίδη είναι μέλος της ομάδας Διαχείρισης Δωρεών στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από το 2005. Από το 2014, εστιάζει κυρίως σε δωρεές που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα ερευνητικά κέντρα και τις δωρεές που υπάγονται στην Πρωτοβουλία για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων. Είναι κάτοχος πτυχίου BSc από το School of Foreign Service του Georgetown University, και κάτοχος μεταπτυχιακού MA στη Διεθνή Ειρήνη & Ασφάλεια (International Peace & Security) από το King’s College του Λονδίνου.