Δήμητρα Χατζηβασιλείου

Η Δήμητρα Χατζηβασιλείου εργάζεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από το 2010 ως Αν. Οικονομική Διευθύντρια, υπεύθυνη για την επίβλεψη των λογιστικών πράξεων του Ιδρύματος, καθώς και για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων της στο ίδρυμα, εργάστηκε για πέντε χρόνια στο τμήμα ελέγχου και διασφάλισης της Deloitte Greece, και για τρία χρόνια ως οικονομική διευθύντρια της υπο-περιοχής της Αδριατικής για την IMS Greece. Η Δήμητρα είναι κάτοχος πτυχίου BA στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι πιστοποιημένη ως ορκωτή λογιστής από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και της Ουαλίας.