Αρίστη Σταθακοπούλου

Η Αρίστη Σταθακοπούλου είναι μέλος της ομάδας Διαχείρισης Δωρεών στο γραφείο του ΙΣΝ στην Αθήνα. Πριν την έναρξη της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας στη φιλανθρωπία, η Αρίστη εργάστηκε στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Είναι κάτοχος πτυχίου BA στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακού MA στην Επίλυση των Συγκρούσεων από το Πανεπιστήμιο του Lancaster, του Ηνωμένου Βασιλείου, με ειδίκευση στην Αποκατάσταση και την Εδραίωση της Ειρήνης.