Αικατερίνη Μουστάκη - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αικατερίνη Μουστάκη

Η Αικατερίνη «Kathy» Μουστάκη είναι η Εκτελεστική Βοηθός του κυρίου Ανδρέα Δρακόπουλου στο γραφείο της Νέας Υόρκης του ΙΣΝ. Έχει διατελέσει μέλος του Ιδρύματος και του Ομίλου Νιάρχου για συνολικά 25 χρόνια. Η επαγγελματική της εμπειρία, πριν από το ΙΣΝ, περιλαμβάνει θέσεις στα Τμήματα Προμηθειών/Operations της Ναυτιλιακής εταιρείας του Ομίλου και, στο παρελθόν, στους τομείς της Τραπεζικής, των Ασφαλίσεων και των Πωλήσεων. Είναι πιστοποιημένη συμβολαιογράφος στη Νέα Υόρκη, κάτοχος άδειας Πωλήτριας Ακινήτων (Real Estate Salesperson), καθώς και πιστοποιητικό Chartering (Ναυλώσεις Πλοίων) από το SUNY Maritime. Είναι κάτοχος MBA στο Διεθνές Μάρκετινγκ από το St. John’s University της Νέας Υόρκης, και πτυχίου BA στα Διεθνή Οικονομικά από το Baruch College, NY.