20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Ανατρέποντας την Πόλωση

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου, 2018, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διοργάνωσε την όγδοη εκδήλωση της μηνιαίας σειράς ΔΙΑΛΟΓΟΙ, σε συνεργασία με το SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ με τίτλο ««Disrupting Polarization» (Ανατρέποντας την Πόλωση).

H ημερίδα εξέτασε τους τρόπους με τους οποίους η ιδεολογική και πολιτική πόλωση διαβρώνουν τον ιστό της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Το περασμένο καλοκαίρι, το ΙΣΝ και το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins ανακοίνωσαν δωρεά ύψους $150 εκατομμυρίων για τη δημιουργία ενός διεπιστημονικού οργανισμού, το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τις δημοκρατικές διαδικασίες (civic engagement), καθώς και τον ανοιχτό και πολιτισμένο διάλογο (civil discourse) – τους ακρογωνιαίους λίθους μίας υγειούς δημοκρατίας – στον 21ο αιώνα. Η ημερίδα αποτέλεσεμια εισαγωγή στο έργο που πρόκειται να αναλάβει το Ινστιτούτο, το οποίο περιλαμβάνει τη διερεύνηση των αιτιών της κρίσης του σύγχρονου διαλόγου και των μηχανισμών λήψης αποφάσεων, καθώς και την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την ενίσχυση του ανοιχτού και πολιτισμένου διαλόγου και την αντιμετώπιση των παραγόντων που λειτουργούν διαβρωτικά για τη δημοκρατία.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Listen to the extracted audio below: