26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / Στιγμιότυπα της 4ης ημέρας των Εκδηλώσεων Metamorphosis: Το ΚΠΙΣΝ στον Κόσμο