Πρακτική Άσκηση ΙΣΝ

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων για αμειβόμενη πρακτική άσκηση (paid internship) σε κατάλληλους υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις κοινωφελών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καθημερινές λειτουργίες ενός κοινωφελούς ιδρύματος και να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας και του έργου δωρεοδόχων/οργανισμών, οι οποίοι προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες και προγράμματα στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας και της υγείας και του αθλητισμού.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εντάσσει τους εκπαιδευόμενους σε πολλές διαφορετικές πτυχές των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και τους ενσωματώνει στον οργανισμό, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία καθώς και να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη λειτουργία του Ιδρύματος. Θέσεις πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμες και στα τρία γραφεία του Ιδρύματος, στην Αθήνα, τη Νέα Υόρκη και το Μόντε Κάρλο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

• Υπευθυνότητα και εντιμότητα

• Κίνητρο και πνευματική περιέργεια

• Ενεργή κοινωνική συμμετοχή

• Κοινωνικές δεξιότητες

• Κίνητρο για εργασία σε κοινωφελές ίδρυμα

• Επαρκείς γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας στα Αγγλικά

• Επαρκείς δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

• Ικανότητα να εργάζονται σε ένα ευέλικτο και δυναμικό περιβάλλον

• Άλλα προσόντα, ανάλογα με τη συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκησης (π.χ. Tεχνικά, Πληροφορικής, Λογιστικής ή Δημοσίων Σχέσεων)

Αναλυτικά, η ανοικτή πρόσκληση για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΙΣΝ είναι η εξής:

Γραφείο ΙΣΝ

Φθινοπωρινή Περίοδος
(Σεπτέμβριος – Νοέμβριος)

Χειμερινή Περίοδος
(Ιανουάριος – Μάρτιος)

Καλοκαιρίνη Περίοδος
(Μάΐος –
Ιούλιος)

ΑΘΗΝΑ
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών

Έως και 3 θέσεις πρακτικής άσκησης Έως και 4 θέσεις πρακτικής άσκησης Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης*

ΑΘΗΝΑ
Τεχνικό Τμήμα

Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης  Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης

ΑΘΗΝΑ
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης Δ/Υ  Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης

ΑΘΗΝΑ
Τμήμα Πληροφορικής

Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης  Έως και 2 θέσεις πρακτικής άσκησης*

ΑΘΗΝΑ
Τμήμα Επικοινωνίας
 

Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης Έως και 2 θέση πρακτικής άσκησης** 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών

Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης  Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης

ΜΟΝΑΚΟ
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών

Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης  Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Ίδρυμα λαμβάνει μεγάλο αριθμό αιτήσεων από αξιόλογους υποψήφιους κάθε χρόνο, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι περιορισμένες. Όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καθώς και οι προϋποθέσεις περί νόμιμης εργασίας και ισχύουσας άδειας διαμονής ή θεώρησης εισόδου (Visa) αποτελούν ευθύνη του εκπαιδευόμενου.