ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 -ΜΑΙΟΣ 2022
$3,422,433,000

Grant -allocation 20
  21% ΠΑΙΔΕΙΑ
31% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
33% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
15% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ