ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 -ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022:
$3,285,132,000

Grant -allocation 20
  21% ΠΑΙΔΕΙΑ
31% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
33% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
15% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ