ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021:
$3,180,010,000

Grant -allocation 20
  21% ΠΑΙΔΕΙΑ
32% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
32% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
15% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ