ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 -   ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018:
2.160.956.000€

Grant allocation percentage
  24% ΠΑΙΔΕΙΑ
36% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
13% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
27% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ