ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 - ΜΑΙΟΣ 2020:
$3,051,688,000

Grant -allocation 20
  22% ΠΑΙΔΕΙΑ
34% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
31% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
13% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ