ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
$3,384,186,000

Grant -allocation 20
  25% ΠΑΙΔΕΙΑ
25% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
35% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
15% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ