ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021:
$3,132,362,000

Grant -allocation 20
  21% ΠΑΙΔΕΙΑ
32% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
32% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
15% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ