ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 -   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
2.062.867.000€

Grant allocation percentage
  24% ΠΑΙΔΕΙΑ
37% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
13% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
26% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ