ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020:
$3,114,824,000

Grant -allocation 20
  22% ΠΑΙΔΕΙΑ
33% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
32% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
13% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ