ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Επιστολές από οργανισμούς και ιδιώτες αναρτώνται στο ιστοχώρο του Ιδρύματος με την άδειά τους.