ΔΩΡΕΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΔΩΡΕΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εδώ έξω: μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για τις επιπτώσεις της ελληνικής κρίσης

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Ελλάδα γνώρισε μια βαθιά και εξαντλητική οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Ανταποκρινόμενο στην κρίση αυτή και προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συνέπειών της, το ΙΣΝ υλοποίησε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες, επιπλέον του κοινωφελούς έργου του Ιδρύματος:

Πρόκειται για τις Δωρεές ενάντια στην κρίση και την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων.

Δωρεές ενάντια στην κρίση

Το ΙΣΝ ανακοίνωσε μια έκτακτη πρωτοβουλία, με τίτλο Δωρεές ενάντια στην κρίση, για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, υποστηρίζοντας μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που προσφέρουν βοήθεια σε όσους βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράμματος, που ξεκίνησε το 2012, μέσω 220 δωρεών συνολικού ύψους $130 εκατομμυρίων, διασφαλίστηκε η βιωσιμότητα εκατοντάδων ελληνικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κατ’ επέκταση η συνέχιση του σημαντικού κοινωνικού έργου τους. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, και δεδομένου του θετικού αντικτύπου της, η προσπάθεια συνεχίστηκε με τη δεύτερη φάση, και τη διάθεση επιπλέον $112 εκατομμυρίων σε δωρεές, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2015.

Και στις δύο φάσεις της πρωτοβουλίας, οι δωρεές διατέθηκαν για την υποστήριξη πλήθους οργανισμών που δραστηριοποιούνται, κατά κύριο λόγο, στον τομέα της υγείας, τη σίτισης και της παροχής στέγης. Συγκεκριμένα, στον τομέα της υγείας, οι δωρεές του ΙΣΝ αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση του τομέα ακτινοθεραπείας σε δημόσια νοσοκομεία, των υποδομών του ΕΚΑΒ, καθώς και της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών. Σε ό,τι αφορά τον τομέα σίτισης, το ΙΣΝ βοήθησε στην εξασφάλιση δωρεάν υγιεινών γευμάτων σε μαθητές δημόσιων σχολείων και την παροχή διατροφικής εκπαίδευσης στις οικογένειές τους. Το ΙΣΝ υποστήριξε επίσης ανοιχτά κέντρα ημέρας για αστέγους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και οικογένειες που διέτρεχαν τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς στέγη.

Δείτε τις ιστορίες των ανθρώπων που βιώνουν την κρίση στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του ΙΣΝ, Εδώ Έξω, και μάθετε περισσότερα για τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας, συνοπτικά ή λεπτομερώς, από τον απολογισμό της Deloitte.

Ο αντίκτυπος των Δωρεών ενάντια στην κρίση εξακολουθεί να διαφαίνεται μέχρι και σήμερα, από τη βελτιωμένη πρόσβαση ανθρώπων σε υπηρεσίες περίθαλψης, μέχρι μια σειρά μη κερδοσκοπικών οργανισμών που συνέχισαν το έργο τους, εν μέσω της κρίσης, ωφελώντας ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες.

Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων

Τον Αύγουστο του 2013, οι επίσημες στατιστικές έρευνες έδειχναν ότι η ανεργία των νέων στην Ελλάδα είχε φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα, υπερβαίνοντας το 60%. Τον Οκτώβριο, του ίδιου έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΝ ανακοίνωσε νέα Πρωτοβουλία, με τίτλο Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων, ύψους $136 εκατομμυρίων, με σκοπό να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις νεότερες γενιές της Ελλάδας.

Ανακοινώνοντας τη νέα αυτή πρωτοβουλία, το ΙΣΝ επιδίωκε να βοηθήσει τους άνεργους νέους στην Ελλάδα και, παράλληλα, να ανοίξει τον διάλογο σχετικά με τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του κρίσιμου αυτού ζητήματος.

Το Ίδρυμα αναγνώρισε το γεγονός ότι η ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών και ευκαιριών δεν μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω της διάθεσης κεφαλαίων. Η δημιουργία νέων ευκαιριών απαιτεί καινοτόμες συνεργασίες, καθώς και τη συνεργασία διαφόρων τομέων, όπως του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωφελούς. Για τον σκοπό αυτό, το Ίδρυμα διοργάνωσε ένα συνέδριο στη Νέα Υόρκη, τον Απρίλιο του 2014, που συγκέντρωσε οικονομολόγους, οργανισμούς χάραξης πολιτικής, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εκπροσώπους κυβερνήσεων και στελέχη επιχειρήσεων για να διερευνήσουν σενάρια που θα μπορούσαν να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης.

Το έργο του ΙΣΝ για την παροχή ουσιαστικών ευκαιριών στους νέους Έλληνες συνεχίζεται σήμερα με τους απόφοιτους των προγραμμάτων δωρεάς ΙΣΝ, να παίρνουν τη σκυτάλη, και να δημιουργούν με τη σειρά τους ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους Έλληνες.