ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΙΣΝ - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΙΣΝ

Η μηνιαία σειρά συζητήσεων Διάλογοι αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με σκοπό την ενθάρρυνση της ανταλλαγής ιδεών, την ανάπτυξη ενός νέου τρόπου σκέψης και δράσης, καθώς και την προώθηση και προάσπιση του δημόσιου διαλόγου πέρα από γεωγραφικά όρια.

Οι Διάλογοι δίνουν ραντεβού, κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα, για να φωτίσουν ερωτήματα, προβληματισμούς, ανησυχίες, εξελίξεις, διαφορετικές πτυχές, νέα δεδομένα, ανθρώπους, έργα και ιδέες.

Παρουσιάζονται με μια ευέλικτη, ακόμη και διαφορετική κάθε φορά μορφή, βάσει της εκάστοτε θεματικής και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πάνελ, συζητήσεις και παρουσιάσεις. Οι Διάλογοι είναι ελεύθεροι για το κοινό και η συμμετοχή εξασφαλίζεται με ηλεκτρονική εγγραφή. Η εκδήλωση μεταδίδεται ζωντανά μέσα από τον ιστότοπο των ΔΙΑΛΟΓΩΝ, στο snfdialogues.org, όπου βρίσκεται διαθέσιμο, μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, και το οπτικοακουστικό και ηχητικό αρχείο της.

Οι Διάλογοι έχουν ενταχθεί στον πυλώνα δράσης «Inside the Box» του iMEdD, με στόχο τον εμπλουτισμό τους μέσα από τη δημοσιογραφική ταυτότητα του Οργανισμού. Ο πυλώνας Inside the Box έχει αποστολή τη διάχυση ιδεών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών αλλά και τη στρατηγική καθοδήγηση και υλοποίηση έργων που αφορούν στις δράσεις του ΙΣΝ.

Τους Διαλόγους επιμελείται και συντονίζει η Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου.

Διάλογοι. Διαφορετικές απόψεις που δημιουργούν έναν νέο τρόπο σκέψης.

Οι απόψεις των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις Διάλογοι, είτε αυτοί συμμετέχουν ως εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και οργανισμών είτε αυτοπροσώπως, εκφέρονται ελεύθερα, χωρίς πρότερη παρέμβαση ή υπόδειξη, εκφράζοντας την προσωπική γνώμη των συνομιλητών, κάθε φορά, αλλά όχι απαραίτητα τις θέσεις και τις απόψεις είτε του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είτε του iMEdD.