Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Χρηματοδότηση προγράμματος συνεργασίας - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Χρηματοδότηση προγράμματος συνεργασίας
Ενίσχυση του προγράμματος συνεργασίας (διάρκειας 3 ετών) με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών αναλύσεων μεταξύ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Yale-Peabody Museum of Natural History, Yale University.

Η συνεργασία εδραίωσε την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων ανάμεσα σε καθηγητές, φοιτητές και εφόρους  των δύο μουσείων.  Οι στόχοι του προγράμματος συνεργασίας ήταν, μεταξύ άλλων, η ίδρυση καλοκαιρινού προγράμματος για επίλεκτους φοιτητές των Πανεπιστήμιων της Κρήτης και του Yale, με σκοπό τη μελέτη της χελώνας στην Κρήτη, και η δημιουργία δύο εκθέσεων για τη «βιοποικιλότητα», προκειμένου να παρουσιαστεί στο κοινό η «βιοποικιλότητα» της περιοχής του άλλου μουσείου και να προωθηθούν οι επιστημονικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές των δύο φορέων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, πατήστε εδώ