Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης - Χρηματοδότηση Προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

Χρηματοδότηση Προγράμματος
Χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου, με έμφαση στη συμμετοχή σχολείων από υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής.

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης έχει σκοπό τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προβολή της Παιδικής Τέχνης, την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών και την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, την παρουσίαση περιοδικών εκθέσεων Παιδικής Τέχνης και την οργάνωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού Παιδικής Ζωγραφικής, καθώς και τη συνεργασία με μουσεία, καλλιτεχνικά εργαστήρια και αντίστοιχους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το Μουσείο αποδίδει μεγάλη έμφαση στον εκπαιδευτικό του ρόλο με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του δημοτικού και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων σχετικά με την τέχνη για παιδιά, καθώς και σεμιναρίων και εκπαιδευτικών πακέτων για τους σχολικούς δασκάλους καλλιτεχνικών θεμάτων.