«Η Αναγέννηση» Σωματείο Ενάντια στην Προκατάληψη για τις Ψυχικές Διαταραχές