Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά εξοπλισμού
Eνίσχυση για κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά μουσικών οργάνων.

H Φιλαρμονική Eταιρεία Kέρκυρας προσφέρει κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα μαθήματα μουσικής κατάρτισης των νέων της Kέρκυρας.

Η εταιρεία αριθμεί περισσότερους από 250 μαθητές που μαθαίνουν μουσικά όργανα και έχει δημιουργήσει τρεις ορχήστρες 255 συνολικά μελών, με εμφανίσεις στην Eλλάδα (Aίθουσα Aθηνών), στην Iταλία, τη Δανία και τις H.Π.A.