Φάρος

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων χωρίς στέγη μέσω ενός κέντρου φροντίδας, εργασίας στον δρόμο ώστε να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες όπως το φαγητό και τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και μέσω της ασφαλούς στέγασης, της πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αθλητικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.