Ευθύμειο Κέντρο Κορίνθου

Αγορά εξοπλισμού
Eνίσχυση για εργαστηριακό εξοπλισμό. Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά με σωματικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και σε παιδιά που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση.

Το Κέντρο αριθμεί 110 μαθητές, από τους οποίους 64 παρακολουθούν προγράμματα θεραπείας και 46 προγράμματα επαγγελματικής προετοιμασίας.