Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων

Έκδοση
Χρηματοδότηση της έκδοσης του βιβλίου Στοιχεία της Tυπογραφικής Tέχνης του Robert Bringhurst.