Δημόσιο ΙΕΚ Αιγάλεω

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά νέου τεχνολογικού εξοπλισμού για τα τρία εργαστήρια Πληροφορικής της Σχολής, και για έναν 3D εκτυπωτή για τους φοιτητές που ακολουθούν σπουδές στον τομέα της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Αιγάλεω ιδρύθηκε το 1992. Έχει εγγεγραμμένους πάνω από 600 φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προσφέρει σπουδές σε 15 ειδικότητες σε διάφορους τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, ο τομέας Λογισμικού και Εφαρμογών Πληροφορική, η Ραδιολογία, ο Τουρισμός, η Μαγειρική, κ.λπ.