Αέλια – Working Life Lab

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη μερική χρηματοδότηση της εφαρμογής ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης νέων που θα λάβει χώρα σε 15 νησιά, μέσω 12 επιτόπιων εκπαιδευτικών αποστολών, με δυνατότητα συμμετοχής νέων από 24 νησιά. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Επινήσια Ηώς» (Epinisia Ios) και στόχος του είναι να στηρίξει τους νέους των νησιών της Ελλάδας κατά την έναρξη της ανάπτυξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους, μέσα από την εφαρμογή ενός συνδυασμού από διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια και εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη (www.epinisia.gr).

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Αέλια – Working Life Lab ιδρύθηκε το 2013, με στόχο την υποστήριξη των νέων επαγγελματιών στην καθιέρωση και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους.