ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι παρακάτω δωρεές είναι ενδεικτικές του έργου του ΙΣΝ, στους τέσσερις τομείς δραστηριοποίησής του.