Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Χρηματοδότηση προγράμματος
Μέρος του Προγράμματος «Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση».

Το συγκεκριμένο τμήμα του προγράμματος περιλαμβάνει τη δημιουργία 9-ήμερου εντατικού σεμιναρίου, με τίτλο «Φθινοπωρινή Σχολή», με σκοπό την εκπαίδευση στελεχών ελληνικών ΜΚΟ στη διαδικασία αιτήσεως για τη διεκδίκηση δωρεών, την υλοποίηση προγραμμάτων και την καθημερινή διαχείριση ΜΚΟ. Στους εκπαιδευτές θα περιλαμβάνονται ακαδημαϊκοί από διάφορους τομείς και ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και ειδικοί από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Το σεμινάριο θα αποτελείται από θεωρητικά μαθήματα και εργαστήρια πρακτικής άσκησης. 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.