2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρικάλων

Αγορά εξοπλισμού
Μέρος του Προγράμματος Εκπαίδευση στις Φυλακές

Η δωρεά περιλαμβάνει την αγορά τεχνολογικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού, βιβλίων και επίπλων γραφείου. 

Το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρικάλων ιδρύθηκε το 2008, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Μετά από τρία χρόνια λειτουργίας, 116 μαθητές έχουν παρακολουθήσει μαθήματα, από τους οποίους 35 έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές τους και έχουν λάβει απολυτήριο γυμνασίου. Η διοίκηση του σχολείου έχει συμπεριλάβει στο ετήσιο πρόγραμμά του διάφορες ομαδικές δραστηριότητες και σεμινάρια, με σκοπό να εμπλουτίσει τις εξωσχολικές γνώσεις και τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών.